English Nederlands

BlueCAN

Gebiedskenmerken

Vul de referentieparameters in om de uitstoot van broeikasgassen door te rekenen.

 • 1 4
Er is geen data bekend bij deze combinatie van gebiedskenmerken.
 • Scenario

  Bekijk het verschil tussen de referentie situatie en de gekozen P-belasting.
 • Besparing per jaar:

  De totale hoeveelheid besparing van broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalent is ton/jaar.
 • auto_front Auto kilometers
 • zonnepaneel_ingekleurd Zonnepanelen
 • Windmolens Windturbines
 • Uitgangspunten 2021, bron: www.co2emissiefactoren.nl